Verottaja sähköistyi notkeaksi pioneeriksi

Net 1/2015,  16.4.2015

Suomen verojärjestelmät kokevat lähivuosina suuria muutoksia. Lisäksi Verohallinto kehittää jatkuvasti uusia sähköisiä palveluja niin yrityksille kuin yksityishenkilöille.

Verottaja sähköistyi notkeaksi pioneeriksi

”Digitalisaatio nopeuttaa verottajan työtä ja tuo asiakkaalle parempia palveluja”, sanoo pääjohtaja Pekka Ruuhonen.

”Uskaltaisin väittää, ettei yksikään toinen viranomainen ole pystynyt samaan – eikä moni yrityskään”, kuvaa Verohallinnon pääjohtaja Pekka Ruuhonen muutosta organisaatiossaan.
”Työntekijämäärämme on vähentynyt 15 vuoden aikana parilla tuhannella, pitkälti automaation ansiosta. Kyseessä on melkoinen tuottavuuden lisäys.”

Verotuksen sähköistäminen on ollut menestystarina, josta ovat hyötyneet kansalaiset, yritykset ja verottaja itse. Työ aloitettiin suurista henkilöverotuksen prosesseista. Esimerkiksi vuosittaisen veroilmoituksen tekeminen oli mutkikas urakka, ja ilmoitusten käsittely oli työlästä ja kallista.
Automaattisesti tuotettava, esitäytetty veroilmoitus on muuttanut tämän täysin.

”Esitäytetty ilmoitus on tiedoiltaan niin kattava, että enää noin 25 prosenttia veronmaksajista täydentää tai korjaa sitä.”

Kolmisen vuotta sitten kehitys laajeni yrityspuolelle, ja sähköiset palvelut ovat sielläkin jo varsin kattavat. ”Yritysten kausiveroista 80–90 prosenttia ilmoitetaan sähköisesti. Tuloveroista ilmoitetaan sähköisesti noin 70 prosenttia.”

Verohallinnossa on meneillään laaja kehityshanke, jossa otetaan käyttöön verotuksen valmisohjelmisto. Samalla sisäisiä prosesseja uudistetaan ohjelmistoon sopiviksi. ”Tämä on erittäin iso muutos. Tarkoitus on korvata vanhoja erillisjärjestelmiä, joita on pitkälti toistasataa. Niistä noin sata korvataan yhdellä järjestelmällä”, Ruuhonen kertoo.

Mätkyt historiaan

Keskittämisellä haetaan ennen kaikkea kustannusten säästöjä vanhojen järjestelmien ylläpidosta. Tämä tuo liikkumatilaa uusien palvelujen kehittämiseen. Valmisohjelmiston ensimmäinen osa otetaan käyttöön 2016 tammikuussa, ja käyttöönotto jatkuu vaiheittain kolmen seuraavan vuoden aikana. Tämä on kuitenkin vasta alkua.

”Iso tiikerinloikka Suomen digitoimiseksi on vielä tekemättä”, sanoo Ruuhonen.

Verotuksen sähköistyminen luo hänen mukaansa tulevina vuosina kiinnostavia uusia mahdollisuuksia. Nykyinen ja edellinen hallitus ovat ajaneet eteenpäin kansallista palveluväylää, johon yhdistettäisiin julkisia palveluja. Merkittävä tähän liittyvä hanke on tulorekisteri, johon suomalaisten ansiotulot päivittyisivät kuukausittain.

”Verokorttien muutosmenettelystä päästäisiin ehkä kokonaan eroon. Palkasta tehtävä veronpidätys olisi periaatteessa aina ajan tasalla.”

Valtiovarainministeriö on käynnistänyt hankkeen tulorekisterin toteuttamiseksi, ja rekisteri on tarkoitus saada laajempaan käyttöön vuoden 2018 lopulla.

Palveluväylään voisi tulla myös kansalaisen asiointitili, jossa veroasioita voisi tarkastella ja hoitaa sähköisesti.

Verohallinto suunnittelee muitakin uusia palveluja. Järjestelmiin saatetaan avata rajapintoja yksityisille palvelutuottajille. Sovelluskehittäjät voisivat luoda verotietoja käsitteleviä mobiiliohjelmia, ja yritykset voisivat ehkä lähettää verotustietonsa suoraan kirjanpito-ohjelmistaan ilman ihmistyötä.

Teksti Samuli Kotilainen

Verohallinnon palveluilla Fujitsun alusta

Fujitsu tuottaa Verohallinnolle palveluna nykyisten sähköisten palveluiden asiointialustan. Alustaa käyttävät monet sähköiset asiointipalvelut, kuten verokortti verkossa, veroilmoitus verkossa ja yritys- ja yhteisötietopalvelut. Lisäksi Fujitsu on toteuttanut vero.fi-verkkosivuston ja vastaa sen ylläpidosta.

Lisätietoja
info@fi.fujitsu.com

Julkaistu Net-lehden numerossa 1/2015,  16.4.2015

Facebook  Twitter  Google  LinkedIn