Industry 4.0 voi palauttaa valmistuksen perinteisiin teollisuusmaihin

Net 2017,  28.4.2017

Neljäs teollinen vallankumous, Industry 4.0, tekee tuloaan. Lähitulevaisuudessa tuotteet räätälöidään asiakkaiden tilauksen mukaisesti huomattavasti nykyistä laajemmassa mittakaavassa. Valmistava teollisuus muuttuu rajusti, sillä osa teollisesta tuotannosta siirtyy lähelle kuluttajia takaisin perinteisiin teollisuusmaihin.

Industry 4.0

”Muutos alkaa tehtaista, jotka sijoitetaan teollisuusmaihin lähelle markkinoita. Tehtaiden tuotanto järjestäytyy epähierarkkiseksi, hieman samaan tapaan kuin ihmiset järjestäytyvät löyhiksi joukoiksi sosiaalisessa mediassa”, ohjelmajohtaja Bernd Kosch Fujitsusta kertoo.

Kun asiakas tekee tilauksen tuotteesta, hän voi valita tuotteelleen tiettyjä ominaisuuksia. Tilattu tuote kiertää valmistusvaiheessa uudenlaisen tehtaan läpi siten, että lopullinen tuote on juuri tilatun mukainen ja lähtee mahdollisimman pian asiakkaalle.

”Tuotanto on hieman kalliimpaa kuin perinteinen massatuotanto. Tuotteet kuitenkin räätälöidään ja toimitetaan asiakkaalle paljon nopeammin, koska tehtaat ovat lähellä asiakkaita.”

Industry 4.0 on lähtöisin Saksasta (Industrie 4.0). Sen digitaalisen vision piiriin kuuluvat sovellukset, verkot, pilvipalvelut, puettava teknologia sekä IoT-ratkaisut ja -palvelut.  Industry 4.0 muodostaa kokonaisuuden, jonka pohjalta valmistava teollisuus voi tehostaa toimialaansa ja ulottaa vaikutuksen myös ympärillään oleville muille toimialoille.

Fujitsu on tiivisti mukana Industry 4.0:n kehittämisessä, ja jäsenenä asiaa edistävässä Platform Industrie 4.0:ssa.

Muutos koskettaa kaikkea teollisuutta

Bernd Kosch”Industry 4.0:n edustama muutos koskettaa suurinta osaa teollistuneiden maiden teollisuusyrityksistä, koska käytännössä jäljelle jäävät vain uudenlaiset tehtaat ja niiden ekosysteemit. Nykyiseen tapaan toimivat teollisuusyritykset jäävät Aasian massatuotannon ja uudenlaisten tehtaiden puristukseen”, Bernd Kosch arvioi.

Uusien tehtaiden työtekijämäärä jää vähäiseksi. Robotit hoitavat valmistuksen ja hankinnat, ja tuotteet myydään suoraan asiakkaille. Ihmistyöntekijät jäävät ratkaisemaan ennakoimattomia ongelmia, poikkeustilanteita ja valvomaan tuotantoa.

Koschin mukaan myös alihankkijoiden toiminta muuttuu. Perinteinen automatisointi viedään paljon nykyistä pidemmälle: tehtaiden laitteet neuvottelevat alihankkijoiden laitteiden kanssa hinnoista, toimitusajoista ja tekevät tilauksia.

Toimintojen digitalisointi ensiaskel

Fujitsulle neljäs teollinen vallankumous tapahtuu sen kotikentällä. Fujitsu on vahva Japanissa, Saksassa ja Suomessa, joissa kaikissa teollisen tuotannon arvo bruttokansantuotteesta on suhteellisen suuri. Fujitsu on monin tavoin mukana valmistautumassa vallankumoukseen.

Tällä hetkellä Saksan valtio edistää voimakkaasti neljännen vallankumouksen määrittelyä ja standardointia turvatakseen myös pienten yritysten tilaa, jotta suuryritykset eivät voi vain sanella omia ehtojaan ja toimintamallejaan.

”Toimintojen digitalisointi on ensimmäinen askel neljänteen teolliseen vallankumoukseen. Nyt valmistellaan alustoja ja standardeja, jotta mahdollisimman moni yritys voisi toimia kaikkien osapuolten kanssa”, Bernd Kosch toteaa.

Connected Manufacturing tuo tietoa päätösten tueksi

Fujitsu auttaa teollisuutta muuttamaan toimintaansa ja mukautumaan kuluttajakysynnän ja kaupankäynnin muutokseen Connected Manufacturing -konseptillaan. Sen avulla tuotannosta ja tuotantolaitteista saatava tieto yhdistetään esimerkiksi toiminnanohjaukseen tai toimitusketjun hallintajärjestelmään. Kerätty tieto visualisoidaan, jolloin erilaisten mittareiden ja dashboardien avulla voidaan seurata tarkasti, miten tavarat liikkuvat tehtaassa ja mitä muuta tuotannon puolella tapahtuu. Operatiivinen (OT)- ja informaatioteknologia (IT) yhdistetään saumattomasti Fujitsun IoT-alustaratkaisuilla, joissa on valmiita liityntärajapintoja eri sovelluksiin, kuten SAPiin. Fujitsulla ja SAPilla on erittäin tiivis yhteistyö Connected Manufacturing -ratkaisuissa.

Tuotannossa syntyvää dataa kerätään tällä hetkellä monesti vain historiatietokantoihin, ja sitä käytetään aika harvoin ilman erityistä syytä. Connected Manufacturing -konsepti tuo tuotantotiedon saataville niin, että sen avulla voidaan oikeasti tehdä päätöksiä ja vaikuttaa kustannuksiin.

”SAP-pohjaisen ratkaisun avulla luodaan dashboard-näkymä tuotantoon, jolloin saadaan läpinäkyvyys tuotantoprosessiin ja mitä parhaillaan tuotetaan. Lisäksi saadaan mittaritietoa tuotannon laadusta ja mahdollisista käytettävyysongelmista. Esimerkiksi käyttökatkoja aiheuttavia virhetilanteita pystytään ehkäisemään ennalta. Tarkan seurannan ja visualisoinnin avulla tuotannon teho voi parantua merkittävästi ja saatetaan jopa löytää kokonaan uusia tapoja tehdä liiketoimintaa”, kuvailee teollisuustoimialan myyntijohtaja Reijo Sihvonen Fujitsusta.

Hän kertoo esimerkin Amerikasta, jossa lihateollisuusyrityksellä oli siipikarjatuotannossaan ongelmia laadun seurannassa. Asiakkailta tuli reklamaatioita mutta yrityksellä ei ollut työkaluja laadun tarkistukseen ja tuotanto-ongelmien ehkäisyyn.

”Asiakkaalle tehtiin SAP HANA -pohjainen ratkaisu, jolla he pystyivät seuraamaan tuotantoa reaaliaikaisesti, analysoimaan tuotantoprosessia ja ehkäisemään laatuongelmien syntyä sekä selvittämään jälkikäteen ne prosessin vaiheet, joissa laatuongelmia syntyi. Ratkaisun avulla saavutettiin miljoonien dollarien säästöt.”

Toisen vastaavan projektin Fujitsu toteutti Suomessa, jossa teollisuusasiakas halusi tuotantolinjalleen reaaliaikaisen laadunvalvonnan. Avuksi valjastettiin tässäkin tapauksessa SAP HANA. Siihen kytketty Smart Data Streaming -teknologia suodattaa olennaisen tiedon big datasta, jota lokitiedostoihin kertyy. Analyysit pystytään tekemään sen tiedon ja lokitiedostojen pohjalta, jota jo kerättiin. Ratkaisun avulla laatupoikkeamiin pystytään nyt reagoimaan välittömästi, mikä säästää merkittävästi aikaa ja rahaa.

”Seurannan ja visualisoinnin avulla pystytään reagoimaan nopeasti siihen mitä juuri nyt tapahtuu. Toinen näkökulma on datan talteenotto. Sen avulla pystytään tekemään pidemmän aikavälin analyyseja ja päätelmiä sekä hyödyntämään ennakoivaa ja ennustavaa analytiikkaa.  Jos löytyy tiettyjä olosuhteita tai säännönmukaisuuksia, joissa laatuongelmia esiintyy, niihin pystytään puuttumaan ja etsimään juurisyy ja poistamaan se”, Sihvonen sanoo. 

Juttu perustuu Fujitsun webinaareihin, joiden tallenteet löytyvät täältä.

  • Industrie 4.0 – the fourth industrial revolution. Journey from automation to cyber-physical systems, smart manufacturing and connecting the digital world with the real world
  • Fujitsu Connected Manufacturing: Digitalisoi tuotantoprosessit, laadun valvonta ja jäljitettävyys

Lisätietoja
info@fi.fujitsu.com

Julkaistu Net-lehden numerossa 2017,  28.4.2017

Facebook  Twitter  Google  LinkedIn