Joseph Reger: Tekoäly etenee niin että hitaampia heikottaa

Net 2017,  11.9.2017

Keskustelu tekoälystä on vilkastunut ja vilkastuu entisestään tulevan vuoden aikana. Eri toimialojen yritykset alkavat nähdä sen arvon. Samaan aikaan harva se päivä putkahtaa jostain esiin raportti, jossa pelotellaan tekoälyn vievän ihmisiltä työt. Onhan totta, että tekoäly ja sen käyttötarkoitukset lisääntyvät räjähdysmäisesti.

Joseph Reger: Tekoäly etenee niin että hitaampia heikottaa

Tekoäly, automaatio ja koneoppiminen koetelevat lähes jokaisen toimialan rajoja. Yritysten olisi otettava uusi teknologia avosylin vastaan ja ymmärrettävä, että se toimii niiden hyväksi. Tämä artikkeli kertoo havaintoja tekoälystä, tekoälyteknologian käyttötarkoituksista ja tavoitetilasta, johon yritysten pitää valmistautua.

Tekoäly mullistaa yritysten toiminnan, mutta se on niille hyväksi

Vaikka tekoäly muuttaa pian yritysten toimintatavat, yritysjohtajien pitää ottaa se vastaan toiveikkaina ja hyvillä mielin. PwC:n tutkimuksen mukaan tekoälyn avulla maailman bruttokansantuote kipuaisi 15,7 biljoonaan dollariin ja nousisi 14 prosenttia vuosien 2016 ja 2030 välillä. Seikkaperäisen analyysin mukaan tekoälyn vaikutus on niin merkittävä, että tuottavuus kasvaa dramaattisesti. Vuosi 2030 voi tuntua kaukaiselta, mutta liike-elämässä valmistautuminen on avainasia.

Tekoälyn hyödyt käyvät paljon selvemmiksi kunhan siitä tulee yhä olennaisempi osa päivittäisiä työprosesseja. Yksinkertaisten tehtävien automatisointi vapauttaa henkilöstön aikaa työtehtävien kiperämpiin ja kiinnostavampiin puoliin. Hyvänä esimerkkinä tästä on innovatiivinen lakifirma Berwin Leighton Paisner. Britanniassa toimiva yritys on kehittänyt täysin uudenlaisen liiketoimintamallin, joka käyttää tekoälyjärjestelmää tietyntyyppisten omaisuusriitojen selvittelyyn. Järjestelmä louhii raakadataa ja tarkistaa tarvittavat perustiedot oikeudellisten huomautusten lähettämistä varten. Rahalliset säästöt ovat selvät ja säästetyn ajan määrä valtava – tehtävä, joka tavallisesti veisi työntekijöiltä viikkoja, tulee nyt tehdyksi minuuteissa. Ja tässä tekoälyä käytettiin vain simppelissä prosessiautomaatiossa. Tulevaisuudessa nämä järjestelmät suorittavat paljon vaativampia tehtäviä.

Kun eri toimialojen yritykset ryhtyvät sijoittamaan tekoälyyn, ala itsessään kehittyy nopeasti, jolloin on lähes mahdotonta pysyä kehityksen perässä. Yritysten päättäjien tulisikin sen sijaan keskittyä omaan liiketoimintaansa ja miettiä tarkoin, miten tekoäly hyödyttäisi juuri heidän organisaatiotaan.

Mihin tekoäly tällä hetkellä pystyy ja mihin se pian pystyykään

Tekoälyä voi soveltaa varsin laajasti, ja siihen liittyvä teknologia kehittyy vahvasti ja kenties nopeammin kuin yritykset ovat osanneet ennustaa. Se lajittelee tietoa ja hoitaa valmistavan teollisuuden laitteita siinä määrin laaja-alaisesti, että yritykset sijoittavat siihen kiireen vilkkaa.

Oma uusi tekoälykoneemme Zinrai on ollut japanilaisyritys Kawasaki Geological Engineeringin käytössä. Sen avulla on paikallistettu maanalaisia vajoamia ennen kun teihin ehtii muodostua varsinaisia kuoppia. Käytössä on syväoppimisteknologia, joka analysoi ja käsittelee maanalaisella tutkaluotainlaitteella kerättyä tutkakuvamassaa. Toinen hieno esimerkki on keskustelutyökalu, joka analysoi asiakaspuhelujen tunnelman, jolloin keskustelua voi räätälöidä asiakkaan mukaan.

Tekoäly kehittyy kovaa vauhtia. Olemme kuitenkin vasta sen alkutaipaleella, ja yritysten on hyväksyttävä, että tekoälyn todelliset mahdollisuudet saavutetaan vain, jos myös taustalla oleva teknologia kehittyy. Esimerkiksi niin sanottu imagifikaatio (engl. imagification, eli liiketoimintaprosessien muuntaminen kuviksi) on jatkossa olennainen keino muuntaa dataa sopivankokoisiksi ongelmiksi, joita koneoppiminen pystyy käsittelemään. Käytettävissä olevan laskentatehon nopea lisääminen koneoppimisen tueksi on myös yhä yksi tärkeimmistä tehtävistä.

Miksi yritysten pitäisi juuri nyt suunnitella tulevaisuutta tekoäly mielessään

Tulevaisuus on jo käsillä, eikä yrityksillä ole varaa olla tarttumatta tekoälyn mahdollisuuksiin. Uudet teknologiat mullistavat jatkossakin yritysten toimintaa ja tekoälyllä on yhä suurempi vaikutus jokaiseen toimialaan. Yritysten kannalta ratkaisevaa on se, miten hyvin ne valmistautuvat siihen, eli asiaan on paneuduttava välittömästi. Yritysten on aivan välttämätöntä saavuttaa ”digitaalinen kypsyys” hyvin nopeasti, koska vain digitaalinen ja reaaliaikainen yritystieto mahdollistaa tekoälyn täysimittaisen hyödyntämisen.

Fiksumpien, tekoälyn tukemien liiketoimintaprosessien toteuttaminen on yrityksille mahdollistaja, joka vapauttaa henkilöstön keskittymään monimutkaisempiin ja älyllisimpiin tehtäviin. Pätevä henkilökunta on jokaisen yrityksen selkäranka, ja näiden ihmisten pitäisi pystyä käyttämään työaikaansa mahdollisimman vähän toistuviin ja aikaa vieviin tehtäviin. Tekoäly kykenee suoriutumaan (lähes kokonaan) näistä tehtävistä ihmistä tehokkaammin ja jopa tarkemmin.  On vain tunnistettava ne tehtävät, joissa ihminen voi tuottaa eniten arvoa, ja tämän jälkeen voidaan tukea muita tehtäviä tai osa-alueita koneoppimisen avulla. Loppupeleissä tekoäly on otettava tiimin jäseneksi, jolloin ihmiskollegat voivat keskittyä asiantuntijatehtäviin.

Taloudelliset hyödyt ovat selvät; tekoäly ei tarjoa vain valtavia tehokkuussäästöjä, vaan luo myös ennennäkemättömiä liiketoimintamahdollisuuksia. Työelämän ja -tyytyväisyyden parantaminen eivät vain lisää yrityksen toimintaa, vaan rutiiniprosessien automaation kautta mahdollistavat keskittymisen uuden innovoimiseen.

Yritysten on valmistettava organisaationsa tekoälyä varten nyt. Henkilöstön kouluttaminen, rahan sijoittaminen ja yhteistyö teknologia-asiantuntijoiden kanssa ovat ainoa tie menestykseen. Yhteistyökumppanit ovat elintärkeitä, kun teknologia käy yhä mutkikkaammaksi ja jokaisen yrityksen on yhä välttämättömämpää ymmärtää, miten, missä ja miksi tekoälyä kannattaa soveltaa. Tekoälyratkaisuja ei voi toimittaa ”vakuumipakkauksessa”. Se vaatii asiantuntijuutta, niin tekoälyltä kuin yritykseltä itseltään.

Tekoälyä ei ole varaa ohittaa

Tekoälyä ja automaatiota pidetään liian usein haitallisina liiketoimintaprosesseille, kun huomio pitäisi keskittää pääasiassa yksitoikkoisiin ja aikaa vieviin töihin. Henkilökunnan vapauttaminen tylsistä tehtävistä antaa heille mahdollisuuden keskittyä työnsä tärkeimpiin osa-alueisiin. Automaatio on tulossa rytinällä, niinpä valmistautuminen siihen oikealla tavalla auttaa henkilöstöä keskittymään yrityksen älyllisempiin haasteisiin.

Yritysten on sopeuduttava ja omaksuttava digitaalivetoinen toiminta, jotta ne ovat valmiita tulevaisuuteen, joka on väistämättä teknologiakeskeistä. Mutta tarvitsemme myös yhteiskunnallista keskustelua tekoälyn laajamittaisen käyttöönoton seurauksista, ja meidän on sovittava säännöt ja raamit, joiden puitteissa me yhteiskuntana tekoälyä sovellamme. Ratkaisevassa asemassa ovat jatkossa erityisesti kaiken tasoinen koulutus, nykyisen henkilökunnan uudelleenkouluttaminen sekä yhteisen suunnitelman laatiminen. Näin varmistamme, että tuottavuus kasvaa, ei pelkästään yksittäisillä yrityksillä, vaan koko yhteiskunnalla.

RegerTeksti: Tri Joseph Reger, Chief Technology Officer, Fujitsu EMEIA
Suomennos: Päivi Vuoriaro

Lisätietoja
info@fi.fujitsu.com

Julkaistu Net-lehden numerossa 2017,  11.9.2017

Facebook  Twitter  Google  LinkedIn