Kolme tapaa tavoittaa digitaivaan pilvet sovellustransformaation avulla

Net 2017,  13.11.2017

Pitäisi digitalisoida, pitäisi viedä pilveen, pitäisi hallita appeja, pitäisi ryhtyä mikropalveluihin, pitäisi sitä ja tätä – ja vielä kustannuksia alentaa.
Mutta kun meillä on tämä legacy: vanhoja ja puolivanhoja sovelluksia, joilla liiketoiminta lepää. Uskallammeko, pystymmekö, ja jos uskallamme, niin miten sinne digitaivaan pilvenlongalle pääsee? Vaikkapa näin.

 1. Nosta ja siirrä

Nosta ja siirräOtamme tukevan otteen konekielisistä ohjelmista (nk. binäärikoodi) ja tietokannoista ja nostamme koko klöntin sellaisenaan pilveen. Koska koodi, käyttöliittymät, integraatiorajapinnat ja datat pysyvät koskemattomina, säästymme mittavilta testaus-, käyttäjien koulutus- ja liitännäisjärjestelmien muokkauskuluilta.

Nosta ja siirrä -palvelujen etuna on erityisesti se, että alustaan liittyvät kustannukset putoavat radikaalisti ja nopeasti. Saavutetun säästön voimme sitten käyttää palvelujen kehittämis- ja korvaamishankkeisiin tai laajamittaiseen migraatioon. Ylläpitoa ja jatkokehitystä voimme jatkaa vanhoilla ohjelmointikielillä uudessakin ympäristössä, mutta hyödyntäen moderneja työkaluja ja työskentelytapoja.

2. Ketterästi pilveen

Joskus nosto ja siirto -menetelmä ei pure. Jos perusjärjestelmämme ovat nykyalustalleen juurtuneita emmekä saa niitä liikahtamaan, annamme niiden jäädä aluksi paikoilleen. Aloitamme hivutustaktiikan, jossa käytämme hyväksi olemassa olevia perusjärjestelmien integraatiorajapintoja. Toteutamme uusia palveluja suoraan pilveen tai pilvistöön eli useampaan pilveen, emmekä koske peruspalveluihin.

Suurin etu on nopeus. Saamme aikaiseksi uusia palveluja, ja tavoitamme uusia asiakkaita niiden käyttäjiksi. Kustannusetua syntyy myös perusjärjestelmien vähentyneestä muutostarpeesta ja mahdollisuudesta kilpailuttaa DevOps-tiimejä ja -kumppaneita uusien palvelujen kehittämiseen ja innovointiin. Pidämme vain huolen siitä, että kehittämisen ja operoinnin toimintatavat ja työkalut ovat yhtenäiset eri tiimeillä. Tällöin rinnakkaisia palveluja voi kehittää hallitusti.

Peruspalvelujen muunnokset teemme sitten, kun aika on sopiva ja budjetti sallii. Vaikka tässä lähestymistavassa perusjärjestelmien kustannukset eivät heti häviäkään, saavutamme välittömiä etuja ketteryyden puolella. Kun uusien palvelujen kehitys nopeutuu, saamme säästöjä ja voimme hyödyntää perusjärjestelmiin tehtyjä investointeja.

Sovellustransformaatio

 3. Automaattinen digimuunnos

Automaattimuunnos eli migraatio on edellisiin vaihtoehtoihin verrattuna suoraviivaisempi siirtyminen avoimiin järjestelmiin. Muunnoksessa siirrämme legacy-sovellukset ja -tietokannat automaattisten työkalujen avulla modernille alustalle. Ohjelmointikielen voimme migroida javaksi tai C#:ksi tai jättää ennalleen esimerkiksi Coboliksi. Tietokannat siirtyvät kustannustehokkaaseen avoimen lähdekoodin tietokantajärjestelmään, jos niin haluamme.

Digimuunnoksen myötä myös kehitystyökalut ja -prosessit siirtyvät nykypäivään. Hyödynnämme alusta lähtien moderneja sovellusten elinkaaren hallinnan ja DevOps-työskentelyn käytäntöjä ja työkaluja. Konemigraation lopputulos viedään versiohallintaan, mikä käynnistää jatkuvan integraation ja jakelun prosessit. Tähän liittyvät automaattinen generoidun koodin laadun varmistus, testaus ja ohjelmalliset ajoympäristöjen luomiset, ylläpidot ja monitoroinnit. Kehittämisen ja tuotannon tilanteesta kiinnostuneille tarjoamme reaaliaikaisen tilannekuvan visuaalisine näkymineen ja raportteineen.

Muunnoksen tavoitteena on toiminnallisuudeltaan alkuperäisen kanssa yhteensopiva järjestelmä. Näin ollen voimme toteuttaa muunnoksen ilman järjestelmän uudelleen määrittelyä. Testaamme uuden järjestelmän vertaamalla sitä vanhaan, jolloin myös riittävän kattavan testausautomaation toteuttaminen on suoraviivaista.

Testauksessa havaittujen migraatiovirheiden korjaus toteutetaan migraatiokoneeseen, jolloin saamme sata prosenttisen (tai lähes) automaattisen muunnoksen. Se on liiketoiminnan jatkuvuuden kannalta tärkeää, koska näin minimoimme tuotannon jääkauden, kun uusi järjestelmä siirretään tuotantoon.

Koska toteutamme muunnosprojektin alusta alkaen sovelluksen elinkaaren hallinnan moderneja käytäntöjä, siirtyminen tuotantoon oton jälkeen jatkokehitys- ja ylläpitovaiheeseen on hyvin suoraviivaista. Onhan kaikki tarvittavat prosessit toteutettu ja työkalujen toimivuus varmennettu.

Fujitsulla on Pohjoismaissa mittavaa kokemusta laajojen järjestelmien digimuunnoksesta ja modernisoinnista, tässä on muutama esimerkki:

Net 7.11.2016: Sovellusten modernisointi toi miljoonasäästöt

Case story: Swedish Transport Agency’s road and traffic system have been migrated to a future-proof platform for digital transformation

Antti Kytömäki
Jutun kirjoittaja Antti Kytömäki on Fujitsun Nordic-organisaation pääarkkitehti.

Lisätietoja
info@fi.fujitsu.com

Julkaistu Net-lehden numerossa 2017,  13.11.2017

Facebook  Twitter  Google  LinkedIn