Sonnustaudu teknologiaan ja pysy turvassa

Net 2017,  13.11.2017

Esineiden internetin ja puettavan teknologian avulla voidaan lisätä tuottavuutta, turvallisuutta ja työtehoa sekä estää vakavia onnettomuuksia. Myös yrityksen maine paranee, kun se investoi henkilöstön turvallisuuteen ja hyvinvointiin.

Sonnustaudu teknologiaan ja pidä itsesi turvassa

Esineiden internetin eli IoTin rooli digitalisaation edistäjänä on jo nyt merkittävä ja jatkossa sen merkitys kasvaa edelleen, kun sovelluskohteita syntyy jatkuvasti lisää. Työntekijän turvallisuutta voi lisätä merkittävästi puettavan teknologian avulla.

Fujitsu on toteuttanut useita puettavia teknologiaratkaisuja, jotka tuovat apua esimerkiksi lämpöstressiin, yksin työskentelyyn ja asennus- ja huoltotyön sujuvuuteen. ”IoT ja puettava teknologia eivät ole tulevaisuutta vaan jo tätä päivää ja teknologiat ovat käytettävissä vaikka heti”, sanoo James Maynard, joka vastaa Fujitsussa puettavan teknologian kehityksestä ja työntekijöiden turvallisuuteen liittyvistä sovelluksista.

Onnettomuudet ja työtapaturmat vaikuttavat tuottavuuteen, työviihtyvyyteen ja tuottavat ikäviä mainehaittoja. EU:n alueella tapahtuu vuosittain tuhansia erittäin vakavia onnettomuuksia ja yli kolme miljoonaa hyvin vakavaa. Toipumiseen menee keskimäärin neljä päivää tapausta kohti. Työtapaturmia ja muita työhön liittyviä sairaustapauksia on kymmeniä miljoonia vuodessa. Jopa puolet vakavista työtapaturmista johtuu putoamisista korkealta. 21 miljoonaa työpäivää tärvääntyy liukastumisten tai tavaroiden käsittelyyn liittyvien onnettomuuksien takia. Liikenneonnettomuuksista 20 prosenttia liittyy unen puutteeseen ja siitä aiheutuu jopa 500 kuolemaa vuosittain.

Yritykset ovat havahtuneet toimimaan, sillä ihmiset ovat ja pysyvät yritysten tärkeimpänä voimavarana muuttuvassakin liiketoimintaympäristössä. Yrityksissä pohditaan, kuinka työntekijöiden terveys, hyvinvointi ja turvallisuus voitaisiin turvata kaikissa olosuhteissa.

J Maynard”Olemme selvitelleet turvallisuushaasteita asiakkaiden kanssa ja miettineet miten uusi teknologia voisi olla apuna. Onnettomuuksia aiheuttavat erityisesti lämpöstressi, yksin työskentely, korkeat paikat, liikenteen keskellä työskentely sekä odottamattomat onnettomuudet kuten pyörtymiset ja sydänkohtaukset. Työntekijä saattaa olla yksin esimerkiksi kasvihuoneessa, jonka lämpötila nousee 45 asteeseen tai tietyön tekijä ahertaa tuntikaupalla muiden näkymättömissä.”, James Maynard (kuvassa) toteaa.

Konsultointi käynnistää hankkeen

Puettavan teknologian käyttöönotto lähtee James Maynardin mukaan liikkeelle tarpeiden tunnistamisesta ja toimintamallien ymmärtämisestä.

”Keskitymme hyvinvointiin, terveyteen, tehokkuuteen, laatuun ja turvallisuuteen. Käytämme tarpeiden tunnistamiseen tiettyjä työkaluja ja menetelmiä, esimerkiksi XPressway-konsultointimallia, jossa teknologian hyödyt voidaan todistaa konkreettisella tavalla. Konsultin kanssa käydään läpi tarpeet niiden henkilöiden kanssa, jotka tuntevat asian parhaiten. Eri asiakkailla on erilaisia ongelmia, mutta ne voidaan luokitella ja ratkaista yhtenäisellä mallilla.”

Fujitsu tarjoaa integroidun ratkaisun, jonka avulla työntekijöiden turvallisuutta voi lisätä tehtaissa tai kenttätyössä. Ratkaisuja voi soveltaa sekä tiimityöhön että yksin tehtävään työhön. Ne auttavat suunnittelemaan työvoiman tarvetta etukäteen ja niiden avulla voi estää työperäisiä sairauksia sekä parantaa reagointinopeutta erilaisissa ongelmatilanteissa.

Data saa merkityksen

”Ratkaisumme on ainutlaatuinen, sillä se ei kata vain ihmisten toimintaa, vaan myös prosessit ja työkalut. Koska perehdymme toimintamalliin ja toimialaan, voimme ottaa siihen parhaiten sopivan ratkaisun käyttöön. Voimme perehtyä esimerkiksi lämpöstressiin, yksin työskentelyyn tai putoamisriskiin. Lähdemme siitä, että riskit pitää ensin ymmärtää ja sitten kytkeä ne raakadatan käsittelyyn. Ratkaisut toimivat kaikkialla ja toimituskykymme on globaali.”

IoT-ratkaisut ja niihin liittyvä analysointi ovat kehittyneet viimeisen vuoden aikana vahvasti. Raakadatasta voidaan jalostaa arvoa ja todellista hyötyä liiketoiminnalle entistä helpommalla, ymmärrettävämmällä ja havainnollisemmalla tavalla.

Fujitsun kehittämä Amplify on SaaS-alusta, joka esittää puettavasta teknologiasta saadun datan visuaalisessa muodossa. Tietoa tarkkaillaan 24/7 ja tarvittaessa tuotetaan hälytyksiä, joiden avulla reagointiaika nopeutuu. Visuaalinen työkalu on havainnollinen, helppo käyttää ja siihen pääsee käsiksi mistä vain. Järjestelmä reagoi, jos työntekijä esimerkiksi putoaa, ajaa hyvin väsyneenä tai häneen ei saada kontaktia tietyn ajan sisällä. Hälytys tulee sähköpostina, puhelinsoittona tai muulla sovitulla tavalla. Hälytyksen voi myös integroida kolmannen osapuolen sovellukseen.

”Hyötyjä saadaan nopeasti. Kun otamme puettavan teknologian käyttöön ja data tulee suoraan laitteesta, meillä on 68 algoritmia, joiden pohjalta voidaan tehdä johtopäätöksiä. Datasta tulee merkityksellistä.”

Esimerkkejä toteutuksista:

Rannepanta mittaa lämpöstressiä

Vital Sensing Unit_Grey bandTunnistus- ja sijaintipantojen avulla voi tarkkailla joko kokonaista ryhmää tai yksittäistä henkilöä. Havainnointi perustuu biometriikkaan tai ympäristöön, jossa työskentely tapahtuu.

”Etsimme merkkejä mahdollisesta lämpöstressistä, tai voimme mitata ja tukia mitä poikkeustilanteissa on tapahtunut. Vikatilanteita on hyvä päästä tutkimaan mahdollisimman tarkasti missä vika on ja mistä se on johtunut. Uusien ratkaisujen avulla tapahtumapaikalle voi myös lähettää nopeasti ohjeita tukemaan vian selvitystä”, Maynard selvittää.

Esimerkiksi metalliyritys JX Group halusi edistää turvallisuutta tuotantolaitoksissaan. Käyttöön otettiin valvontalaitteet, jotka seuraavat sijaintitietoja ja hälyttävät jos työntekijä esimerkiksi putoaa. Ranteeseen kiinnitettävä laite mittaa myös kantajansa elintoimintoja ja lämpöstressiä. Ratkaisu on parantanut työntekijöiden turvallisuutta, kun terveydentilaa ja ympäristön turvallisuutta pystytään seuraamaan reaaliajassa. JX Group suunnittelee käytön laajentamista.

Puettava tekniikka lisää ajajan turvallisuutta

Driver Drowsiness DetectorAmmattikuljettajien vireystilaa tarkkailevan tunnistuslaite kiedotaan kaulan ympärille. Järjestelmä tunnistaa tilanteen, jossa ajaja on unelias eikä pysty havainnoimaan kunnolla ympäristöään. Silloin tulee hälytys.

”Tunnistuslaite on kaulassa eikä kädessä, koska käden liike ratissa ja vaihdekepin kahvassa voi vaikuttaa monitorointiin. Ratkaisu on parempi verrattuna järjestelmiin, jotka tarkkailevat ajokaistalla pysymistä. Niissä hälytys tulee vasta sitten, kun ollaan jo väärällä kaistalla. Hälytyksen pitää tulla etukäteen, jotta onnettomuudet voi estää.”

James Maynard haluaa vielä painottaa, että kyseessä ei ole jäljityslaite vaan nimenomaan ajajan turvallisuutta edistävä laite.

Reaaliaikaisen tarkkailun lisäksi historiatiedot voi viedä pilveen. Niistä näkyy, jos esimerkiksi tietty kuljettaja ajaa usein väsyneenä samaan aikaan. Silloin ajovuoroja voi suunnitella uudelleen kullekin kuljettajalle paremmin sopivalla tavalla.

Ratkaisua on testattu maailman suurimman logistiikkayrityksen DHL:n kanssa ja tulokset ovat vakuuttavat.

DHL:n kuljettajat ajavat pitkiä matkoja ja väsymyksestä aiheutuvia onnettomuuksia sattui usein. Kuitenkaan kuljettajat eivät välttämättä itse huomanneet olevansa väsyneitä. Puettavan teknologian käyttöä testattiin 50 ajajan kanssa ja tulokset olivat hyvät. Kokeilua päätettiin jatkaa ja laajentaa.

Ohjeet kentälle Head mounted displayn avulla

Head mounted displayHead Mounted Display (HMD) on teollisuusolosuhteisiin tarkoitettu vesi- ja pölytiivis laite, joka puetaan päähän. Sitä voi pitää myös turvakypärän ja turvalasien kanssa. Laite sisältää näytön, kameran, kaksi mikrofonia ja erilaisia antureita. Päässä oleva laite vapauttaa kädet muuhun työhön, jolloin työ on turvallista ja tarkkaa.

HMD-ratkaisu tuo tiedon paremmin saataville esimerkiksi asennus- ja huoltotyössä. Asennustyön aikana tekijä näkee manuaaleja ja ohjeita. Laitteen kautta kaukanakin oleva asiantuntija voi antaa ohjeita etäisesti, paitsi kertoa ne myös näyttää miten toimenpiteet tehdään. Ratkaisun avulla kokematonkin tekijä osaa tehdä korjaustoimet oikein ja prosessin mukaan. Samalla tehokkuus kasvaa, kun työ saadaan yhä useammin tehtyä kertakäynnillä valmiiksi asti.

Katso video:

 ot

Lisätietoja
info@fi.fujitsu.com

Julkaistu Net-lehden numerossa 2017,  13.11.2017

Facebook  Twitter  Google  LinkedIn