Tulevaisuusturvattu K5-pilvi on saanut lämpimän vastaanoton

Net 2017,  12.9.2017

Fujitsun pohjoismainen Cloud Service K5 pilvipalvelukeskus käynnistyi Suomessa vuosi sitten elokuussa. K5 on otettu lämpimästi vastaan, sillä se tarjoaa ennennäkemättömän mahdollisuuden rakentaa bisnespalveluja suoraan pilveen. Tämä tehostaa yritysten innovointia ja uusien digitaalisten palvelujen lanseerausta. Samalla K5 nopeuttaa uusien järjestelmien ja sovellusten käyttöönottoa jopa 30 prosenttia lyhentämällä kehittämis- ja julkaisusyklejä.

K5

”K5 on aiheuttanut pöhinää, koska se mahdollistaa monenlaista uutta ja hienoa. Meillä on jo paljon kiinnostavia keissejä menossa”, kertoo pilvipalvelukonsultti Tuomas Levoniemi Fujitsusta.

K5 on ainoa täysin skaalautuva ja avoin pilvipalvelu, joka mahdollistaa sekä perinteisten it-ympäristöjen siirtämisen pilveen että niiden jatkokehittämisen digitaalisilla pilvipalvelusovelluksilla.

K5 on Suomessa sijaitseva pilvialusta, mikä tarkoittaa, että kaikki arvokas data säilytetään kotimaassa. Suomalainen asiakas saa tarvittaessa käyttöönsä palvelun myös Suomen ulkopuolelta.

Valmis ekosysteemi

K5 on oivallinen valinta pilvialustaksi, sillä se on tulevaisuusturvattu. K5 pohjautuu avoimeen lähdekoodiin eli OpenStack* teknologiaan, johon Fujitsu on tuonut lisäominaisuuksia. K5 on keskeinen osa Fujitsun digitaalista MetaArc-yritysalustaa.

K5-alustalla on valtava ekosysteemi jo valmiina. Fujitsu on ainoa toimija maailmassa, joka käyttää OpenStackia ensisijaisena pilvipalveluna. Fujitsun mallissa tietotekniikan palvelutoimitus IaaS-mallilla ei ole vain iso kasa palvelimia, vaan asiakkaille tarjotaan lisäksi mahdollisuus nopeaan sovelluskehitykseen. Koko tietotekninen infra tuodaan samaan ympäristöön sovellusten kanssa, jolloin kokonaisuus luodaan, hallitaan ja ohjataan koodina.

”Sovellamme DevOps*-kehitysmallia. Aiemmin infra- ja sovelluskehitys tehtiin aina erillisinä projekteina. Nyt kun itse teen infraympäristöä koodina, työni on hyvin samanlaista kuin sovelluskehitys. Kun infraympäristö koodataan kuten sovelluksetkin, puhumme samaa kieltä, keskustelemme enemmän ja keksimme helpommin uusia mahdollisuuksia ja toimintatapoja. Lisäksi on hyvin mielenkiintoista, kun infrakin muuttuu eläväksi ja nopeasti versioittain hallittavaksi”, Levoniemi toteaa.

Pilvipalvelun lisäksi hallintamalli tukee myös fyysisiä palvelimia. Fujitsu on tehnyt OpenStackiin paljon lisäyksiä yritysmaailman tarpeita varten: valvontaa, hallintaa kuorman tasaukseen ja kriittisille ympäristöille sekä hybridympäristöjä ja muita laajennuksia. 

Hedelmällinen maaperä uusille bisnesmalleille

Asiakas saa K5-palvelun myötä käyttöönsä osaavan kumppaniverkoston, jonka asiantuntemus ulottuu eri toimi- ja osaamisalueille. Syntyy hedelmällinen maaperä uusille bisnesmalleille sekä IoT- tai tekoälypohjaisille digiratkaisuille.

”K5:n avoimet rajapinnat mahdollistavat nopean sovelluskehityksen, joita syntyy kehittämisen ytimessä olevista kontti ja mikromoduuliratkaisuista,näillä voidaan nopeuttaa sovellusten kehittämistä ja niiden elinkaaren hallintaa.  Moduuleita voi tuoda vaikkapa kodinkoneisiin, autoihin tai vaatteisiin. Mikromoduulit ovat pieniä moduuleja, jotka sidotaan ohjelmointirajapinnalla (API) yhteen sovelluksiksi. Ne ovat helppoja ja läpinäkyviä ja nopeasti käyttöönotettavia. Kun mukaan tuodaan tekoäly, ympäristöissä voi toimia hyvin proaktiivisesti. Historiatiedon avulla voidaan esimerkiksi ennustaa tulevia tapahtumia”, sanoo ratkaisujohtaja Pasi Kolehmainen Fujitsusta.

Kiinnostavana työkaluna Kolehmainen mainitsee System Factoryn, jolla tuodaan pilveen fyysisiä palveluja, vanhoja virtuaaliympäristöjä, tai palveluja toisista pilvistä K5:een.  

Myös korkeaa tietoturvaa tarvitsevat asiakkaat voivat nyt hankkia Fujitsulta huipputurvallisen pilvialustan, joka on täysin asiakkaan hallinnassa ja vaihtoehtoisesti omassa konesalissa. Keskeinen osa tulevaisuusturvattua K5-ympäristöä ovat identiteettipalvelut, joka on yksi K5:n moduuli. Sen kautta voi integroitua myös muihin pilvipalveluihin ja sovelluksiin. Palvelun avulla K5:n tunnistautumisen voi laajentaa myös K5-pilven ulkopuolelle.   

Ketteryyttä, säästöjä ja kapasiteettia tarpeen mukaan

Yksi K5:n keskeisiä ominaisuuksia on ketteryys. Ratkaisun avoimen lähdekoodin ansiosta asiakas ei ole sitoutunut yhteen toimittajaan. Ketteryyttä tuo myös sovellusten nopea käyttöönotto.

”Sovellusten käyttöönottoprojektit ovat monesti painajaisia, ja niihin tärvääntyy tuhansia työtunteja. Sovellusten levittäminen miljooniin laitteisiin on hidasta ja haastavaa, mutta pilvipalvelun kautta sovellukset saadaan appipohjaisina käyttöön välittömästi.

K5-pilvipalvelun käyttö tuo kustannussäästöjä automaation ja prosessien yksinkertaistumisen myötä. Se tarjoaa kapasiteettia tarpeen mukaan.

”Asiakasyritys saattaa haluta vaikkapa toteuttaa viikon mittaisen kampanjan, joka tuottaa runsaasti painetta nettisivun palautelomakkeelle. Aiemmin palautteiden lähetystä ja käsittelyä varten piti ostaa seinällinen rautaa reippaasti ylihintaan, ja silti toiminta saattoi hyytyä piikkikohdissa ja oli hälytettävä kaveri korjaamaan. Mutta kun kampanja tehdään pilveen ja sinne ladataan älyä mukaan, niin laskentakapasiteettia saadaan täsmälleen kulloisenkin tarpeen mukaan”, Pasi Kolehmainen toteaa.

*OpenStack on pilvipalvelun käyttöjärjestelmä, joka osaa hajauttaa laskenta-, tallennus- ja verkkoresurssit. Kokonaisuutta hallinnoidaan yhdestä ohjauskeskuksesta, jolloin pääkäyttäjä pystyy hallinnoimaan käyttäjätietokantaa ja tarjoamaan resursseja nettikäyttöliittymän kautta.

*DevOps on ketterä toimintamalli, jolla tuotetaan digitaalisia palveluja. Sen avulla pyritään edistämään kehitys- ja tuotantotoimintojen keskinäistä vuoropuhelua ja kykyä toimittaa muutoksia tuotantoon. DevOps muodostuu sanoista development (kehitys) ja operations (tuotanto), joiden rajapinnassa DevOps -toiminnot tapahtuvat. Tavallisia ohjelmistokehityksen toimintoja ovat uuden toiminnallisuuden luomiseen ja virheiden korjaamiseen liittyvät ohjelmointi-, suunnittelu-, testaus- ja dokumentointitehtävät. (lähde: Wikipedia)

K5 jauhaa ja analysoi Metawaterin dataa

Metawater-case Vedenkäsittelyyn ja veden kiertoon keskittynyt Metawater hoitaa K5-pilvipalvelussa tietoteknistä infraa ja sovellusten ylläpitoa.

Metawater on vuonna 2008 perustettu japanilainen vesi-, viemäri- ja ympäristöalan yritys, joka tarjoaa vedenkäsittelyratkaisuja ja pyrkii edistämään veden kiertoa. Yritys toimii Japanissa ja on laajentanut toimintaansa myös ulkomaille.

Yrityksen tavoitteena on parantaa palveluaan Water Business Cloudista (WBC) saatavan datan avulla sekä kerätä talteen kokeneiden asiantuntijoiden arvokasta huolto- ja ylläpitotietoa. Analysointitarpeen ja kapasiteetin kasvattamisen lisäksi Metawaterin pilvialusta kaipasi muutenkin päivitystä.  

Metawaterin virtuaalipalvelimet ja niiden digitaalinen sisältö on siirretty K5-pilviympäristöön ja nyt käytössä on reaaliaikaista tietoa, joka parantaa big data -analysointia ja mahdollisuuksia käyttää tekoälyä. Lisäksi uuden jaetun pilvialustan myötä sovelluskehitykseen käytetyt työtunnit ovat vähentyneet.

Fujitsun ja Metawaterin pilviyhteistyö käynnistyi vuonna 2011, jolloin Metawater otti käyttöön Fujitsun julkisen pilvipalvelun, Cloud IaaS Trusted Public S5:n. Sen myötä Metawater tehosti huolto- ja tarkastuspalvelujaan pilvipohjaisella Smart Field Service -järjestelmällä. Samalla se edisti arvokkaan huoltotiedon siirtymistä kokeneilta kokeneemmilta insinööreiltä uusille työntekijöille.

"Pystymme pilvipalvelumme kautta tarjoamaan vedenjakeluun liittyvää tietoa paikallishallinnolle sekä muille tahoille, jotka ovat tekemisissä vesiasioiden kanssa. Tämä edistää julkista ja yksityisen rahoituksen saantia ja auttaa saamaan uusia kumppaneita. Aiomme edelleen parantaa palveluvalikoimaamme pilven kautta kerätyn analyysitiedon avulla, sanoo johtaja Takashi Ueno Metawaterista.

Lue referenssitarina: METAWATER migrated its infrastructure and maintenance applications to Cloud Service K5 used now as a shared platform for water-related businesses

Formwize-case (452 Kt)Formwize chooses FUJITSU Cloud Service K5 and FUJITSU Software UForge AppCenter to
become more agile, enabling it to automatically deploy software in a matter of hours.

ot

Lisätietoja
info@fi.fujitsu.com

Julkaistu Net-lehden numerossa 2017,  12.9.2017

Facebook  Twitter  Google  LinkedIn