Uusi DBS-yksikkö tarjoaa ohituskaistan älykkäisiin digihankkeisiin

Net 2018,  10.12.2018

Fujitsun uusin liiketoimintayksikkö Digital Business Solutions (DBS) keskittyy ketterään digikehitykseen tekoälyn, esineiden internetin, analytiikan, robotiikan ja lohkoketjujen alueilla. Suomen DBS-yksikön johtoon on nimitetty Jari Vuori. Hänen tiiminsä tarjoaa asiakkaille nopean kaistan digitaalisten ratkaisujen toteutusvaihtoehtojen kartoittamiseen sekä konkreettisten etenemisratkaisujen etsimiseen ja toteutukseen.

Jari Vuori, miksi Digital Business Solutions -yksikkö on perustettu?

"Uusi liiketoimintayksikkö tuo Fujitsulle entistä paremmat valmiudet osallistua ketteriin ja innovatiivisiin it-hankkeisiin, jotka tukevat uusien digitaalisten ratkaisujen käyttöönottoa ja asiakkaan liiketoiminnan kehittämistä niiden avulla. Samalla lisäämme panostustamme uusille kasvualueille.  Fujitsu nähdään perinteisesti suurten infra- ja sovellushankkeiden toteuttajana. Uusi DBS-yksikkö keskittyy kuitenkin myös asiakkaiden yksilöllisten data- ja prosessihaasteiden ratkaisemiseen modernien digiteknologioiden ja tekoälyn avulla. Teemme tiivistä yhteistyötä muiden liiketoimintayksiköiden kanssa ja hankkeet ovat monesti yhteisiä."

Uusi DBS-yksikkö tarjoaa oivan ohituskaistan älykkäisiin digihankkeisiin

EMEAI:n Digital Business Solutions -yksikön johtaja Yves de Beauregard (oikealla) poikkesi Suomessa Jari Vuoren vieraana joulukuun alussa. ”Haluamme toimia paikallisesti lähellä asiakkaita. Sijoitus paikalliseen toimintaan on samalla sijoitus Suomeen”, hän kuvailee.

"Myös suomalaiset asiakkaat ovat tervetulleita Lontoossa ja Münchenissä sijaitseviin Digital Transformation Centereihin (DTC). Työpajoissa asiakkaan toimintaan syvennytään laajasti eri toimintojen näkökulmista – siis ei pelkästään it:n vaan mukana ovat esimerkiksi myynti, markkinointi, talous ja logistiikka. Selvitämme yhdessä mitä on tehtävissä.   Keskusteluja ei käydä teknisellä tasolla vaan liiketoiminnan lähtökohdista."


Paljonko väkeä on mukana Suomessa, ja millaista väkeä?
 
"Suomen DBS-yksikkö käynnistyi syksyllä 2018, kun edellä mainittujen fokusalueiden osaajat keskitettiin yhteen yksikköön. Tavoitteena on, että kuluvan vuoden loppuun mennessä palkkalistoillamme on reilut parikymmentä asiantuntijaa ja määrä tuplaantuu vuoden 2019 aikana. Rekrytoinnit ovat parhaillaan käynnissä. Haemme mukaan sekä kokeneita ammattilaisia että tulevaisuuden osaajia erityisesti tekoälyn, koneoppimisen, robotiikan, lohkoketjujen ja analytiikan alueille sekä tietysti myyntiin."

Entä resurssit muualla maailmassa?

"Euroopassa DBS työllistää jo lähes 400 asiantuntijaa. Osaamiskeskukset (Center of Excellence) palvelevat myös suomalaisia asiakkaitamme. Tanskassa sijaitseva ohjelmistorobotiikan (RPA) osaamiskeskus vastaa ohjelmistorobotiikan kehittämisestä koko Euroopassa yhteistyössä globaalin Fujitsun kanssa. Keväällä 2018 Fujitsu avasi Belgiaan lohkoketjuihin erikoistuneen osaamiskeskuksen, jonka tavoitteena on edistää lohkoketjujen ja muiden hajautettujen tilikirjojen käyttöä. Lisäksi Ranskassa on tekoälyyn erikoistunut osaamiskeskus ja Espanjassa on analytiikkaan ja suuriin tietomassoihin (Big Data) keskittynyt tiimi, joka on perehtynyt erityisesti julkishallintoon ja terveydenhuoltoon."

"Fujitsun tytäryhtiö GlobeRanger kehittää innovatiivisia IoT-ratkaisuja, jotka kattavat koko prosessin kentällä olevien laitteiden hallinnasta niiden tuottaman tiedon integrointiin tietojärjestelmiin." 

Yves de Beauregard kertoo Center of Excellence -osaamiskeskusten toiminnasta ja niiden merkityksestä suomalaisille.

Millaisia asiakkaita ja toimialoja uusi yksikkö palvelee?

"DBS tukee kaikkien toimialojen asiakkaita, esimerkiksi teollisuus-, kauppa- ja finanssisektorin yrityksiä sekä terveydenhuollon ja julkishallinnon organisaatioita. Pyrimme konkretisoimaan tekoälyn ja automaation käyttötapoja yhteistyössä asiantuntijoidemme ja asiakkaiden kanssa."

Mitä hyötyjä DBS-yksikkö tarjoaa asiakkaille?

"Tarjoamme parhaat ammattilaiset sekä laajan kansainvälisen osaamisen ja yhdistämme niihin paikallisen toimintakyvyn. Haluamme erottautua ihmiskeskeisellä lähestymisellä. Tuomme asiantuntijat eturintamaan ratkomaan asiakkaiden ongelmia. Emme puhu uusista teknologioista vaikeilla termeillä, vaan kerromme, miten niillä voidaan vaikuttaa organisaatioiden toimintaan käytännön tasolla."

Millaista palautetta asiakkailta on tullut?

"Olemme saaneet hyvin myönteistä ja innokasta palautetta sekä lisätietopyyntöjä ja toiveita lähteä toteuttamaan hankkeita. Monella asiakkaalla on jo paljon tietämystä esimerkiksi tekoälystä ja robotiikasta, mutta ei tarkkaa käsitystä siitä, miten niitä voisi hyödyntää omassa organisaatiossa tai mitä konkreettisia ratkaisuja on mahdollista toteuttaa. Autamme selvittämään hyötyjä ja avaamme monimutkaiset asiat selkokielelle. XPressWay-konsultointi auttaa tunnistamaan uusia digitalisointikohteita ja antaa hyvät eväät digimatkalle."

XPressWay-konsultointi

Millainen voisi olla tyypillinen hanke, jonka DBS toteuttaa?

"Hyvä esimerkki on laadunvalvonta, jossa käytetään kuvan- tai videotunnistukseen liitettyä tekoälysovellusta. Syväoppiva sovellus oppii tunnistamaan vialliset tuotteet. Se voi käydä läpi perinteisten kuvien lisäksi myös ultraäänellä ja lämpökameralla otettuja tai röntgenkuvia. Samalla menetelmällä voidaan esimerkiksi analysoida liikennevirtoja ja ajoittaa liikennevalojen toimintaa niiden mukaan. Lisäksi suomenkielisten merkityksien hakeminen isoista tietomassoista mahdollistaa entistä luotetttavamman päätöksenteon."

Miten yhteistyö toimii Fujitsun globaalien liiketoimintayksiköiden kanssa? Entä Japanin?

"Japanin digitaalinen osaaminen on ainutlaatuista. Pitkäaikainen kehittäminen ja yhteistyö Fujitsu Laboratories -organisaation kanssa mahdollistavat ennen näkemättömiä ratkaisuja. Esimerkkinä vaikka Digital Annealer, joka on kvanttiteknologiaan pohjautuvan tietojenkäsittelypalvelu. Se mahdollista monimutkaisten ongelmien ratkaisun uudella tavalla, erityisesti optimointihaasteissa kuten reaaliaikaisessa kuljetusreittien optimoinnissa tai vaikkapa riskienhallinnassa. Samoin kaikki globaalit osaamiskeskukset ovat tärkeässä roolissaasiakashankkeissamme."

"Yhteinen visiomme on ”Connected Services”, jonka avulla haluamme erottautua kilpailijoistamme. Visiomme mukaan haemme datan tiedon lähteiltä, esimerkiksi antureista, ja tuomme sen tietoaltaisiin älykkääseen analyysiin. Fujitsulla on myös erittäin hyvä teknologinen osaaminen, joten voimme yhdistää joustavasti laitteet tekoälyyn ja analytiikkaratkaisuihin."

Millaisia kumppaneita on mukana ja mikä rooli kumppaneilla on eri hankkeissa?

"Hyvät kumppanit ovat olennainen osa toimintaamme. Emme pyri tekemään kaikkea itse, vaan vaihtoehtona on aina etsiä paras mahdollinen kokonaisuus asiakkaallemme. Omien teknologioiden lisäksi tärkeitä kumppaneita ovat muiden muassa Blue Prism, Microsoft, SAP ja UiPath. Ohjelmistokumppaneiden lisäksi mukaan tulee laitetoimittajia, esimerkiksi sensoreiden ja kameroiden valmistajia."

Miksi itse olet mukana, mikä on kiinnostavinta?

"Automaatio, teköäly ja digitalisaatio yleisesti etenevät vauhdikkaasti ja on hienoa olla mukana historiallisessa muutoksessa. Toteutusvaihtoehtojen ja konkreettisten etenemisratkaisujen etsiminen asiakkaille on erittäin kiinnostavaa. Motivaatiota lisää se, että digiratkaisuilla on myös merkittävä yhteiskunnallinen vaikutus. On ilo olla mukana, sillä kysyntää on ja teemme työtä mahtavien asiakkaiden kanssa."

ot

Lisätietoja
info@fi.fujitsu.com

Julkaistu Net-lehden numerossa 2018,  10.12.2018

Facebook  Twitter  Google  LinkedIn