Reimagine – on uusien oivallusten aika

Net 2020,  30.11.2020

Vaikka maailmankuvamme murenee eikä elämä ole entisellään, on aika katsoa eteenpäin. Tulevaisuuden pelisääntöjä ei ole vielä kirjoitettu, mutta tekniikka ja uudet digitaaliset ratkaisut ovat jo käytettävissämme ja muokattavissamme. Liiketoimintaa voi muuttaa ja jopa nostaa uudelle tasolle.

Reimagine - on uusien oivallusten aika

Reimagine on Fujitsun uusi tapa katsoa maailmaa. Sen uudet oivallukset ja uudet työtavat auttavat työelämää sopeutumaan uuteen maailmaan. Digitaalinen muutos edellyttää muutoksia moniin työelämän tärkeisiin osa-alueisin kuten ryhmätyöhön, neuvotteluihin ja viestintään sekä lisäksi koko työyhteisön luonteeseen.

”Kun emme tapaa kasvokkain, emme myöskään kerro tai kuule mitään ohimennen. Viestinnästä tulee väkisinkin täsmällistä ja asiapitoista, eikä tunnelmia pysty aistimaan tai näkökantoja tulkitsemaan kovin helposti. Mielipide-erojen tai kriittisen palautteen käsittely on tavallistakin vaativampaa”, pohtii markkinointipäällikkö Mervi Virkajärvi Fujitsusta.

Uusien työntekijöiden sitouttaminen tiimiin vaatii myös erityisen paljon, kun tapaamisia kasvokkain ei voi järjestää. Työntekijä voi jäädä eristyksiin ja kokee yksinäisyyttä. Etenkin nuorille, työelämässä aloitteleville tämän täytyy olla todella haastava kokemus, jossa työelämän parhaat puolet eivät oikein pääse esiin.

Kotona työskentely voi toisaalta helpottaa työn ja muun elämän tasapainottamista, varsinkin perheellisillä. Työmatkailun väheneminen tai jopa loppuminen vapauttaa lisää aikaa käyttöön ja tuo säästöjä.

”Oletan, että työmatkustaminen vähenee pysyvästi, mikä rauhoittaa monen elämää. Nyt on huomattu, että moni asia oikeasti hoituu myös etäpalavereissa”, Mervi Virkajärvi toteaa.

Esimiehen pitää olla selvännäkijä ja visionääri

Työn ja palvelujen kysyntä ja tarjonta yli rajojen helpottuu digitalisaation ansiosta, kuten olemme jo viime vuosina nähneet ns. alustatalouden kasvun myötä. Digitaalinen murros tuo monille yrityksille uusia mahdollisuuksia, mutta toisaalta se vaikuttaa työsuhteisiin, työntekijöiden oikeuksiin ja on haaste lainsäädännölle ja muulle säätelylle.  

Joitakin töitä ei edelleenkään voi tehdä etänä – hoivatyö, hälytystehtävät, päivähoito, rakentaminen jne.  Automaatio kehittyy varmasti näissäkin tehtävissä, mutta toivottavasti se ei ainakaan kokonaan korvaa ihmistä. Työturvallisuuden varmistaminen on tällä hetkellä keskeisin asia. Suojavarusteiden käyttö kuormittaa fyysisesti ja tartuntojen pelko tuo myös henkistä kuormaa.  

"Johtoportaan tehtävät eivät ainakaan helpotu, sillä heiltä edellytetään selkeitä visioita tulevaisuuteen, ennakointikykyä ja entistä parempaa henkilöstöjohtamista", pohtii markkinointijohtaja Arja Puro Fujitsusta.

Esimiehillä pitää olla melkeinpä selvänäkijän kykyjä, kun kontakteja ei ole kasvokkain. Mitä Jarille tai Jennille oikeasti kuuluu? Jos työt eivät oikein etene, mistä se johtuu ja miten asiaa voidaan yhdessä ratkoa? Tämä vaatii johtajilta erittäin hyviä sosiaalisia taitoja. Videoyhteys auttaa tuomaan ihmisiä hieman lähemmäksi, mutta sen käytön pitäii kuitenkin olla vapaaehtoista.

Organisaatioissa, joissa etätyö ei ole ollut normaali käytäntö aikaisemmin, uusi työtapa edellyttää johdolta entistä vahvempaa luottamusta työntekijöihin. Tuloksia pitää oikeasti mitata aikaansaannoksilla eikä seuraamalla työssäolotunteja kellokortilla.

Miten työtä voisi tehdä kokonaan uudella tavalla?

Monet itsestäänselvyyksinä pitämämme asiat ovat kääntyneet ylösalaisin, joten meidän on pakko miettiä oma elämämme ja organisaatioiden toiminta kokonaan uudesta näkökulmasta.

Jotta pystymme ottamaan muutokset vastaan ja sopeutumaan niihin, toimintamallien ja työtapojen on muututtava nopealla aikataululla. Pitkällä aikavälillä koko liiketoimintastrategia pitää rakentaa niin, että organisaatiolla on edellytyksiä menestyä muuttuvassa maailmassa.

Työtapojen muutos edellyttää suurta joustavuutta. Tämän vuoden aikana monet ovat jo päässeet hyvään vauhtiin toimintatapojen muutoksissa – pakon edessä. Muutosvauhti kannattaa pitää yllä, sillä vaikka elpyminen ja vakaus häämöttäisivät, turvallisesta tulevaisuudesta ei silti ole takeita.

Pelkän muutoksen vuoksi ei kuitenkaan tarvitse muuttua.

”On hyvä ennakoida muutoksia niin hyvin kuin pystyy, ylläpitää reagointikykyä ja joustavuutta sekä hallita riskejä. Uusien mahdollisuuksien tähystäminen ja ketterä reagointi niihin on myös tärkeää, jotta menestyy myös tulevaisuudessa”, neuvoo Mervi Virkajärvi.

Hän korostaa eteenpäin katsomisen tärkeyttä.

”Vaikka painetta on keskittyä suorittamiseen tänään, jotta selviäisi huomiseen, pitäisi kuitenkin katsoa eteenpäin. Johdon on luotava puitteet ja myönteinen ilmapiiri innovoinnille organisaatiossa, jotta kaikki potentiaali saadaan käyttöön ja tie on auki menestymiselle.”

"Tärkeää on tietysti pitää itseään tiedollisesti ajan tasalla, luoda tulevaisuudenuskoa, sietää epävarmuutta ja tukea muitakin sen sietämisessä", Mervi muistuttaa.

Työntekijöiltä voi ainakin odottaa halukkuutta ottaa uusia työkaluja ja työtapoja käyttöön.

”Kaikkien pitää pyrkiä hyvään yhteistyöhön ja tavallistakin selkeämpään ja avoimempaan viestintään. Ja sitä, että pitää silmät ja korvat auki työkavereiden kanssa – tarvitseeko joku totaalisesti etätyöeristykseen kyllästynyt kollega juuri nyt enemmän tukea ja voitko sinä auttaa juttelemalla ja olemalla virtuaalisena olkapäänä”, Arja Puro neuvoo.

Lue lisää https://www.fujitsu.com/global/reimagine/

Reimagine

Miten teknologia kohtaa parhaiten yrityskulttuurin ja voi auttaa aidosti työelämän muutoksessa? Tässä kuusi vinkkiä yritysjohdolle:

  1. Siirry johtamaan eturintamaan. Liiketoimintajohto on digitaalisen muutoksen veturi. Johdon tehtävänä on esittää visio työelämän muutoksista ja motivoida työntekijöitä omaksumaan se.
  2. Sovita teknologia tukemaan visiotasi. Modernit teknologiset ratkaisut ovat avainroolissa työskentelykokemuksen parantamisessa ja koko organisaatiosi hyvinvoinnin kasvattamisessa.
  3. Määrittele millaista osaamista yritys tarvitsee tulevaisuudessa.  Mitä osaamisalueita pitää vahvistaa ja mitkä roolit ja tehtävät eivät todennäköisesti ole automatisoituja tulevaisuudessakaan?
  4. Huolehdi henkilöstön hyvinvoinnista ja työhyvinvoinnista. Työhyvinvointi lisää sitoutumista, suorituskykyä ja tuottavuutta. Kun nämä asiat on saavutettu, myös yritys voi hyvin.
  5. Hyväksy lisäkustannukset. Kaikista merkittävistä muutoshankkeista aiheutuu kustannuksia. Työnteon muutos edellyttää investointeja osaamisen kehittämiseen ja ict-infraan.
  6. Motivoi henkilöstö mukaan muutokseen. Työ motivoi ja sitouttaa parhaat tekijät, kun heillä on mahdollisuus toimia yksilöllisesti ja tuottavasti luovaa älykkyyttä tukevassa ympäristössä.

Lue lisää täältä 


Lisätietoja
info@fi.fujitsu.com

Julkaistu Net-lehden numerossa 2020,  30.11.2020

Facebook  Twitter  Google  LinkedIn