Toimitusjohtaja, irrota aikaa innovointiin

Net 2020,  30.11.2020

”Kuinka paljon yrityksenne johtoryhmä käyttää aikaa innovaatiotyöhön? Varsinkin toimitusjohtajan ajasta innovaatiotyöhön pitäisi kulua vähintään 40 prosenttia”, tähdentää Alex Osterwalder, maailmankuulu sveitsiläinen strategisti ja kirjailija.

Yritysjohdon pitää osata toimia nykyhetkessä mutta ennen kaikkea valmistautua tulevaan. Innovaatiot ja jatkuva sopeutuminen muutoksiin ovat yritysten elinehto. Innovointi edellyttää johdon vahvaa sitoutumista. Kuinka yritysten kannattaa toteuttaa innovointia? Entä millainen yritys saa johtoaseman markkinakentässään ja pystyy hankkimaan etumatkaa kilpailijoihinsa?

Alex Osterwalder

Alex Osterwalder on työskennellyt liiketoimintaan liittyvien innovaatioiden kimpussa jo parikymmentä vuotta. Hän selvitti Fujitsu ActivateNow- virtuaalitapahtumassa kuinka yritys voi pysyä kannattavana yhä monimutkaisemmassa toimintaympäristössä.

Osterwalderin mukaan yritys menestyy ennen kaikkea uudistumalla ja murtautumalla ulos toimialarajojen puristuksesta.

”Yrityksen pitää pystyä uudistumaan. Vaikka yritys menestyisi jo hyvin, on sihdattava tulevaan ja uudistuttava jatkuvalla syklillä. Ei myöskään riitä, että yritys kilpailee teknologisilla innovaatioilla, hinnalla ja palvelulla. Kilpailun pitäisi kattaa myös liiketoimintamallit, ja yrityksen kannattaa aina pyrkiä kohti parhaita innovaatioita tuottavia liiketoimintamalleja.”

Ulos toimialakuplasta

”Menestyvimmät yritykset eivät ole jumittuneet toimialansa kahleisiin. Esimerkiksi Apple ei tee vain kannettavia tietokoneita, vaan on iso toimija viihdebisneksessä. Perinteinen toimialaluokittelu ei enää toimi Applen kaltaisissa yrityksissä”, Osterwalder väittää.

Innovoinnin tekee haasteelliseksi se, että sitä tehdään usein muualla kuin perusbisneksen ytimessä. Osterwalder antaa esimerkin autoteollisuudesta.

”Amerikkalaiset autot eivät ole erityisen ympäristöystävällisiä. Siksi kilpailutilanne on hyvin edullinen esimerkiksi sähköautoja valmistavalle Teslalle. Mutta Tesla ei haluakaan edustaa autoteollisuutta, vaan se pyrkii kiilaamaan ohjelmistotalojen tontille ja samalla liukumaan ulos perinteisestä toimialaluokittelusta. Yritys myy katolle sijoitettavia aurinkokennoja ja akkuja, jotka asiakas voi sijoittaa autotalliinsa ja sen jälkeen ladata aurinkosähköllä oman Teslansa.”

Millä keinoilla yritys voisi murtautua ulos toimialakuplastaan?

Osterwalder kehottaa aluksi paneutumaan perusteellisesti yrityksen nykytilanteeseen ja samalla pohtimaan, miten kuplan voisi murtaa ja kartoittamaan ennakkoluulottomasti uusia mahdollisuuksia. Hänen mukaansa kannattaa myös ottaa innovaatio-portfolio käyttöön ja vaalia innovaatioita tuottavaa yrityskulttuuria.

Mukavuusalueella pysyminen on innovaatioteatteria

Mitä tehdä, jos yritys innovoi aktiivisesti mutta tulokset eivät juuri parane?

”Kutsun sitä innovaatioteatteriksi. Omalla mukavuusalueella pysymisen sijaan kannattaa tutkia ja tunnustella mahdollisuuksia ja siirtyä rohkeasti uuteen yrityskulttuuriin.”

Osterwalder jakaa innovaatiot kolmeen luokkaan, jotka jokainen edellyttää omanlaistaan yrityskulttuuria.

Tehokkuutta tuovat innovaatiot kehittävät liiketoimintaa teknologian avulla. Mutta se ei Osterwalderin mukaan riitä vaan yrityksen on tehtävä myös ylläpitäviä innovaatioita. Ne ovat uusia arvolupauksia, myyntikanavia tai digitaalisia ratkaisuja. Niillä uudistetaan toimintaa mutta ei vielä luoda mitään kokonaan uutta. Kolmas innovaatioluokka muuttaa yritystä ja tuo uusia kasvun moottoreita. Se on yrityksille kaikista haastavinta.

Osterwalder kehottaa rakentamaan innovaatioportfolion, jossa innovaatioiden riski otetaan huomioon. Voi mennä pitkä aika ennen kuin innovaatiot tuottavat, mutta joskus riski kannattaa ja innovaatioteatteria seuraa iso menestys.

Virheitäkään ei kannata innovoinnissa pelätä, sillä niistä saa hyvää oppia tulevaa varten. Osterwalder kehottaa tekemään ison määrän innovaatiokokeiluja pienellä budjetilla. Innovaatioita ei kannata hänen mielestään tehdä ollenkaan, jos ei ole valmis investoimaan myös epäonnistuneisiin kokeiluihin.

”Voit investoida kymmeneen projektiin, mutta vain yksi hanke lähtee menestymään. Joten älä investoi liian isoa summaa heti, vaan lähde pienestä liikkeelle. Turhan isot investoinnit voivat johtaa isoihin epäonnistumisiin. Mutta kun joku hanke menestyy, niin investointejakin voi kasvattaa.”

» Katso englanninkielinen esitys, jossa Alex Osterwalder kertoo lisää esimerkkejä yritysmaailmasta  (esitys on saatavilla 31.12.2020 asti)

ot

Lisätietoja
info@fi.fujitsu.com

Julkaistu Net-lehden numerossa 2020,  30.11.2020

Facebook  Twitter  Google  LinkedIn