Tulevaisuus vaatii dynaamista asennetta

Net 2020,  8.9.2020

Moderni teknologia helpottaa sekä kanssakäymistä että työntekoa. Fujitsussa sen avulla rakennetaan entistä ketterämpää ja yhteisöllisempää yrityskulttuuria.
Keskustelimme työtavoista ja yrityskulttuurista Fujitsu Finlandin toimitusjohtajan Simo Leistin ja henkilöstöjohtajan Virve Haajan kanssa.

Miten suuren kansainvälisen organisaation työ on muuttunut meneillään olevan pandemian myötä?

"Suurin osa henkilöstöstämme siirtyi maaliskuussa työskentelemään kotiin ja työskentelee siellä edelleen. Siksi olemme ottaneet entistäkin laajemmin käyttöön virtuaalista yhteydenpitoa tukevia työkaluja  ja opastaneet ergonomisten työolojen järjestämisessä. Viimeistään  nyt on kirkastunut, että työn lopputulos ratkaisee, ei toimistolla kulutettu aika", Virve Haaja kertoo.

"Pandemia on auttanut näkemään olennaisen ja siirtänyt myös sellaisia työtehtäviä etämalliin, joita ei ole ennen voitu tehdä etänä tai joiden ei tiedetty soveltuvan etänä tehtäviksi. Johtaminen ja esimiestyö ovat muuttuneet valtavasti, kun on lisätty sekä viestintää että palautteen keräämistä. Olemme huolehtineet myös poikkeustilanteessa, että jokaiselle löytyy mielekästä tekemistä", Simo Leisti sanoo.

Muuttuiko työnteko pysyvästi vai onko tämä ohimenevä ilmiö?

"Uskon, että työnteko muuttuu aidosti joustavammaksi ja paremmin ihmisten henkilökohtaisia elämäntilanteita tukevaksi. Moni on etätyössä havainnut, että elämänlaatu on parantunut, kun työmatkoihin ei kulu aikaa. Meillä työt ovat poikkeusaikana sujuneet yhtä hyvin  kuin normaalistikin. Työyhteisön ja siellä olevien ihmissuhteiden arvo on varmasti noussut", Haaja arvelee.

"Tietotyössä on aina ollut tärkeää miettiä, mikä on tarkoituksenmukaisin tapa toimia. Muutokset ovat arkipäivää, ja niihin on osattava sopeutua. Fujitsu on tästä hyvä esimerkki. Dynaaminen toimintamalli auttaa meitä myös toimimaan mahdollisissa pandemian seuraavissa aalloissa", Leisti sanoo.

Fujitsun toimitalon jättiremontti valmistuu vuoden 2020 loppuun mennessä. Mitä kaikkea uudet toimitilat mahdollistavat?

"Odotamme, että syntyy aiempaa enemmän spontaaneja kohtaamisia ja ketterämpää kulttuuria, kun ei enää olla sitoutuneita vain yhteen työpisteeseen. Vaikka työ on jo muuttunut aiempaa joustavammaksi ja monimuotoisemmaksi, yhteisen kohtaamispaikan tulee olla vetovoimainen ja virkistävä. Ja juuri sellainen talostamme on tulossa", Haaja paljastaa.

"Konttorin valttikortti on nimenomaan yhteistyö kollegojen kanssa. Työnteko sinänsä on jo irronnut fyysisestä paikasta, koska rutiinit hoituvat mistä tahansa. Nyt sosiaaliset kohtaamiset kasvokkain ovat entistä tärkeämpiä, kuten myös yhteisöllisyys ja innovointi porukalla", Leisti painottaa.

Millaisia ominaisuuksia työntekijöiltä vaaditaan muutoksissa?

"Oma-aloitteisuutta on vaalittava. Ihmisen on otettava itsekin asioista selvää, oltava valmis tarkistamaan asenteitaan ja joskus myös kokeilemaan rohkeasti uutta – esimerkiksi palveluja kehitettäessä", Leisti luettelee.

"Epävarmuuden ja epätietoisuuden sietäminen on tärkeää. Olemmekin järjestäneet erilaisia virtuaalisia tapahtumia, webinaareja ja luentoja tukemaan väkemme hyvinvointia", Haaja sanoo.

Fujitsun Empowered Employee -ajattelu tarkoittaa, että:
  • Työn tekemisen mallit muuttuvat, joten organisaatioidenkin on muututtava
  • Työtä voi tehdä missä tahansa, monipuolisuus on arvossaan ja jokainen voi luoda uutta
  • Työntekijällä on lisää sekä vapautta että vastuuta
  • Työntekijäkokemus ja työhyvinvointi nähdään keskeisiksi menestystekijöiksi
  • Modernit työtilat tukevat yhteistyötä, joka tuottaa tuloksekkaita kohtaamisia.
Miten tuette työntekijöiden oman työn ja mielen hallintaa?

"Esimiesten rooli on tärkeä, ja tuemme heitä entistä tiiviimmin. Jaamme säännöllisesti hyviä käytäntöjä sekä kannustamme pitämään yhteyttä tiimiläisiin, kysymään oikeita kysymyksiä ja puuttumaan mahdollisiin ongelmiin", Haaja sanoo.

"Viestinnän merkitys on kasvanut. Omassa viikkoinfossani koko henkilöstö kokoontuu ajankohtaisten asioiden äärelle keskustelemaan yhdessä", Leisti kertoo.

Fujitsulaisia opastetaan muutosmatkalle WoW-korttien avulla. Mitä ne ovat?

"WoW- eli Ways of  Working  -kortit ovat henkilöstömme ideoimia työkaluja. Ne kiteyttävät henkilöstön toiveet ja ideat siitä, millaista avointa ja yhteisöllistä kulttuuria ja toimintatapaa haluamme viljellä. Korttien ideoita ja toimintamalleja pidetään esillä sisäisen viestinnän keinoin", Haaja kuvaa.

"Tulevaisuuden työelämä on aiempaa osallistavampaa. Meille on tärkeää, että työnteko on sujuvaa ja ihmiset viihtyvät tehtävissään. Uskon, että yrityskulttuuri vaikuttaa henkilöstön hyvinvoinnin lisäksi  merkittävästi myös työn tuloksellisuuteen. Haluamme, että asiakkaille luvattu palvelukokemus saavutetaan, ja että se on paras mahdollinen", Leisti täydentää.

Teksti: Satu Pelttari
Kuva: Marjo Koivumäki, Studio Apris Oy

Lisätietoja
info@fi.fujitsu.com

Julkaistu Net-lehden numerossa 2020,  8.9.2020

Facebook  Twitter  Google  LinkedIn