Smart Workplace tuo työpaikan taskuusi

Net 2021,  19.10.2021

Uusi Smart Workplace -sovellus tarjoaa työntekijöille vapauden valita omat ja itselleen sopivat työskentelytavat. Se edistää uuden ajan työkulttuuria, jossa työntekijät voivat suunnitella työpäiviään itsenäisemmin ja käyttää aikansa tehokkaammin.

Smart Workplace

Monessa yrityksessä pohditaan tänä syksynä kiivaasti, miten työntekijät voivat suunnitella työntekoaan itsenäisemmin. Viimeistään pandemiakausi on osoittanut, että työpiste voi sijaita missä tahansa: kotona, autossa, kesämökillä tai vaikkapa lentokentän odotusaulassa.

Kysyntä etätyötä helpottaville ratkaisuille on todellinen. Fujitsun vastaus on Smart Workplace -palvelu, jonka ansiosta työhön liittyvä tiedonkulku ei edellytä istumista fyysisellä työpisteellä.

Smart Workplace tuo keskeiset työpalvelut yhteen mobiilisovellukseen, jossa henkilöstö saa pääsyn monikäyttöiseen tietokantaan. Smart Workplacen avulla voi esimerkiksi varata konttorilta työpisteen, neuvottelutilan tai parkkipaikan. Palvelussa voi viestiä kollegoiden kanssa, lukea organisaation viimeisimmät uutiset tai tarkistaa päivän ruokalistan toimiston ravintolasta.

Lisäksi sovelluksen käyttäjä näkee konttorilla olevien henkilöiden määrän reaaliajassa, samoin sen, onko mieluista työpistettä saatavilla. Näin konttoripäivän suunnittelu helpottuu.

Service Designer Cristian Cardozo on yksi sovelluksen käyttöliittymän suunnittelijoista. "Smart Workplacen avulla työntekijä voi suunnitella omaa työntekoaan ja sitä kautta yltää parempiin suorituksiin. Sovelluksen voi räätälöidä vastaamaan täysin oman organisaation tarpeita ja vaatimuksia, joten voimme oikeasti auttaa viemään asiakkaidemme työympäristön uuteen tulevaisuuteen."

Smart Workplace -näytötTieto kulkee molempiin suuntiin

Henkilöstön osallistaminen työn suunnitteluun lisää tutkitusti työntekijän autonomian tunnetta ja tyytyväisyyttä. Se taas nostaa hyvinvointia ja tuottavuutta. Smart Workplace helpottaa tehtävien automatisointia ja aikaa vapautuu tehtäville, joita automaatio ei ratkaise, kuten luovuudelle ja innovoinnille.

Smart Workplace -sovelluksessa tieto kulkee molempiin suuntiin. Työntekijä voi antaa palautetta organisaatiolle työkaluista ja saamastaan palvelusta. Myös palvelupyynnöt menevät sovelluksen kautta eteenpäin ja niiden selvitystä voi seurata reaaliajassa.  Lisäksi chatbot auttaa löytämään vastauksia teknisiin ongelmiin ja tuo saataville organisaation viralliset ohjeet.

Etätyöskentely on yleistynyt Suomessa jo ennen pandemia-aikaa. Esimerkiksi vuonna 2010 säännöllisesti kotona työskentelevien osuus oli 9 prosenttia. Vuoteen 2019 mennessä luku oli kasvanut 14 prosenttiin. Pandemiavuoden 2020 lopussa osuus oli jo yli 31 prosenttia. Cristian Cardozo näkee, että suhtautuminen etätyöhön on mullistunut täysin. 

"Ennen pandemiaa laaja etätyö oli jopa eräänlainen tabu. Mietittiin, voisiko se olla mahdollista koko organisaatiossa. Puolentoista vuoden jälkeen olemme nähneet, että kyllä voi. Miksi emme ottaisi toimistoa mukaan sinne minne haluamme, kun teknologia tekee sen mahdolliseksi?"

Kuva oikealla: Smart Workplaces -sovelluksessa työntekijä voi muun muassa varata työpisteen ennakkoon konttorilta. Sovelluksen ominaisuudet voi räätälöidä vastaamaan täysin oman organisaation tarpeita.

Data auttaa kehittämään toimitiloja

Sovellus tuottaa runsaasti tietoa myös työnantajalle toimitilojen käytöstä. Ihmisen liikkumista seuraava lämpökartta ilmoittaa suosituimmat tilat, mikä auttaa arvioimaan, palvelevatko tilat tarkoitustaan ja kannattaako joillekin tiloille kehittää uusia käyttötarkoituksia. Lisäksi sovellus ilmoittaa työpisteet, jotka kaipaavat siivousta. Kukaan ei pääse varamaan työpistettä itselleen ennen kuin asianmukainen puhdistus on tehty.

Kokonaisuudessaan Smart Workplace helpottaa työarkea niin työnantajan kuin työntekijän näkökulmasta. Työpalveluiden vuorovaikutteisuus ja automaation saatavuus parantavat paitsi työntekijäkokemusta myös toiminnan kustannustehokkuutta sekä asiakaskokemusta.

Teksti: Anna Pitkänen

Lisätietoja
info@fi.fujitsu.com

Julkaistu Net-lehden numerossa 2021,  19.10.2021

Facebook  Twitter  Google  LinkedIn