Vastuullisuus on tekoja, jotka vievät maailmaa eteenpäin

Net 2021,  19.10.2021

Vastuullisuuden merkitys korostuu nyt kaikilla toimialoilla. Fujitsussa vastuullisuus näkyy siten, että otamme ja kannamme vastuuta myös omaa liiketoimintaamme suuremmista asioista.

Vastuullisuus on tekoja, jotka vievät maailmaa eteenpäin

Fujitsun vastuullisuusajattelulla on pitkät juuret ja vankka perusta yritysfilosofiassa. Fujitsu Way raamittaa jokaisen maayhtiön toimintaa.

Fujitsu Finland Oy:n myynnistä vastaavalle johtajalle Mikko Lampiselle yritysfilosofian tärkein arvo on luottamus.

"Luottamus syntyy siitä, että sanat ja teot ovat linjassa. Vastuullisuus puolestaan tarkoittaa meille sitä, että otamme ja kannamme vastuuta myös liiketoimintaamme suuremmista asioista. Haluamme rakentaa vastuullista toimintaa ja ratkaisuja verkostoissa ja ekosysteemeissä asiakkaidemme ja kumppaneidemme kanssa", Lampinen sanoo.

Fujitsu tukee YK:n kestävän kehityksen tavoitteita (Sustainable Development Goals) ja tarjoaa jokaiselle työntekijälle mahdollisuuden osallistua sellaiseen vastuullisuustoimintaan, jonka hän itse kokee merkitykselliseksi.

Digiteknologia luottamuksen peruspilarina

Yhteiskunta muuttuu jatkuvasti datakeskeisemmäksi. Mitä enemmän dataa ja siihen pohjautuvaa tietoa kerätään, hallitaan ja jalostetaan, sitä tärkeämpää on luottamus. Luottamuksen varmistaa ja mahdollistaa teknologia – niin ratkaisuissa, palveluissa kuin verkoissakin.

Hyvän esimerkin luottamuksesta, tai sen puutteesta, antaa moderni kuluttaja, joka suhtautuu kriittisesti hankkimiensa tuotteiden alkuperään.

"Kuluttaja kaipaa yhä enemmän faktatietoa tuotteiden alkuperästä ja jäljitettävyydestä. Tämä luo painetta tuottajille, vähittäiskaupalle ja koko toimitusketjulle", Lampinen sanoo.

Tarkka jäljitettävyys parantaa luottamusta raaka-aineisiin, tuotteisiin ja tuotantoketjuun. Digitalisaation avulla koko tuotantoketjua saadaan läpinäkyvämmäksi ja kaikille osapuolille turvallisemmaksi. Digiteknologiaa kannattaakin paitsi hyödyntää paremman tulevaisuuden luomisessa myös vanhojen virheiden korjaamisessa. Ei siis ole liioiteltua sanoa, että digitalisaatio parantaa ja pelastaa maailmaa.

Maailmanparantaja kantaa vastuuta

Yritykset ja organisaatiot ovat viime vuosina kiinnittäneet yhä enemmän huomiota yritysvastuuseen ja vastuulliseen toimintaan. Liiketoiminnan on oltava perusteltua, eikä se saa kuormittaa maapalloa.

Fujitsu keskittyy palveluillaan, ratkaisuillaan ja tuotteillaan edistämään digitaalista transformaatiota. Työmme pohjautuu sekä edistyksellisiin teknologioihin että huippuammattilaisten osaamiseen. Keskiössä ovat aina ihmiset – yrityksellä on työnantajana suuri vastuu henkilöstöstään.

"Työelämässä tapahtuu nyt voimakkaita muutoksia. Olemme löytäneet uusia keinoja työntekijöidemme hyvinvoinnin varmistamiseksi ja vahvistamiseksi. Työhyvinvoinnin edistäminen vaatii herkkyyttä ja avoimuutta – emme halua, että yksikään työntekijämme kuormittuu työolojensa takia", Lampinen korostaa.

Eroon muutosten tuomasta ahdistuksesta

Moni kokee ahdistusta työelämän jatkuvissa muutoksissa. Olemme rakentaneet avuksi uusia tarjoomia. Ne tukevat ammattilaisia, jotka joutuvat jatkuvasti omaksumaan uusia työkaluja ja hoitamaan tehtäviä nopeassa tahdissa.  

"Yksi uusista tarjooma-alueistamme on nimeltään Work Life Shift. Sen voi suomentaa vaikkapa Työelämä 2.0:ksi. Se ei tarkoita pelkästään sitä, että töitä voi tehdä melkein missä tahansa. Ajattelen itse, että kyse on syvällisestä työkulttuurin muutoksesta. Ja siinä haluamme olla mukana auttamassa", Lampinen sanoo.

Muutoksen ainoa este on inhimillinen

Ihmisten johtajana Mikko Lampinen tietää, mikä estää tai viivyttää kehitysharppauksia vakiintuneissa organisaatioissa. Haaste on inhimillinen ja vaikuttaa suuresti siihen, miten digitalisaatio etenee yhteiskunnan joka tasolla.

"Vastaus löytyy peilistä. Mikä on kykymme luopua vanhoista toimintamalleista ja omaksua uutta?"

Lampisen mukaan pidämme tutuista palveluista, koska olemme tottuneet käyttämään niitä. Tottumuksen vuoksi hyväksymme jopa palvelun mutkikkuuden. Siksi uuden, helpommankin, palvelun käyttöönotto kohtaa aina vastarintaa.

"Meidän ei tule yliarvioida ihmisten kykyä ja energiaa ottaa käyttöön uusia ratkaisuja ja teknologioita. Tiedostamme Fujitsussa tämän haasteen ja vastaamme siihen monin eri palveluin. Lupaamme helpottaa ihmisten työrutiineita digityökalujen avulla. Siksi näytämme aina myös käytännössä, miten esimerkiksi moderni helpdesk toimii."


Teksti: Satu Pelttari
Kuva: Marjo Koivumäki

Lisätietoja
info@fi.fujitsu.com

Julkaistu Net-lehden numerossa 2021,  19.10.2021

Facebook  Twitter  Google  LinkedIn