Helen Lamb: Teknologia-ala kaipaa uutta imagoa

Net 2/2015,  12.11.2015

Naisten määrä teknologia-alan yrityksissä on edelleen alhainen. Teknologiateollisuudessa naisia on noin 22 prosenttia koko henkilöstöstä. Tietotekniikka-alalla naisten osuus on 28 prosenttia. Moni kysyykin, missä ovat teknologia-alan naiset.

Helen Lamb, FujitsuFujitsun Ison-Britannian infraliiketoiminnan johtaja Helen Lamb arvelee, että kyse on imago-ongelmasta. ”It-alaa ei nähdä houkuttelevana, dynaamisena ja luovana vaihtoehtona, vaikka teknologia muuttaa elämää ja maailmaa”, Lamb sanoo.

”Meidän täytyy muuttaa alan kuva dynaamisemmaksi ja mielenkiintoisemmaksi ja nostaa esiin se, että tällä alalla on loistavia uramahdollisuuksia kenelle tahansa.”

Lambin mukaan on olennaista, että teknologia-alan yritykset nostavat esiin johtajien lisäksi kaikilla tasoilla työskenteleviä naisia.

”On tärkeää, että meillä on roolimalleja ja näytämme, että alalla voivat menestyä myös naiset. Teknologia on yhtä loistava uravalinta naisille kuin miehillekin.”

Vaarana on, että ilman roolimalleja alan kiinnostavuus vähenee entisestään naisten ja tyttöjen silmissä.

Miksi naisia sitten tarvitaan teknologia-alalle?

”On olemassa vahvaa tilastollista näyttöä sille, että yhteisöt, jotka ovat monimuotoisia, menestyvät parhaiten. Tukeaksemme alan työyhteisöjen monimuotoisuutta meidän täytyy saada lisää naisia teknologia-ammattien pariin", Lamb sanoo.

Vastuuta hän sysää yritysten itsensä lisäksi myös opettajille. Mutta ennen kuin opettajat osaavat markkinoida alaa tytöille, heidän on itsensä oltava vakuuttuneita siitä. Tähän tarvitaan viestintää siitä, mitä teknologia voi ammattina tarkoittaa.

"Teknologian tärkeyttä myös uravalintana on jo alettu ymmärtää paremmin. Asian eteen pitää kuitenkin tehdä vielä paljon töitä, sillä meillä on iso juopa kurottavana umpeen. Uskon, että teknologia-alalla jo työskentelevät ovat parhaita sanansaattajia sen tarjoamista erinomaisista uramahdollisuuksista.”

» Työpaikan voima tulee monimotoisuudesta
» Matti Apunen: Pidättyvyyden ylistys

Lisätietoja
info@fi.fujitsu.com

Julkaistu Net-lehden numerossa 2/2015,  12.11.2015

Facebook  Twitter  Google  LinkedIn