Parempaa hoitoa Columnalla

Net 2/2015,  12.11.2015

Columna-ohjelmisto on helpottanut ja tehostanut lääkärien ja sairaanhoitajien työtä Vaasan keskussairaalassa. Samalla se on parantanut hoidon tasoa ja potilasturvallisuutta.

”Columna-ohjelmisto on rauhoittanut päivystyksen toimintaa todella merkittävästi. Kaikki ylimääräinen kyseleminen ja puhelimella soittaminen on jäänyt pois”, kertoo sairaanhoitaja Mika Kangasmäki Vaasan keskussairaalasta.

Kangasmäki on mukana projektissa, jossa sairaalan päivystys on ottanut käyttöön tanskalaisen Systematicin Columna Clinical Logistics -ohjelmiston. Suomessa ei tällä hetkellä ole tarjolla muita vastaavia järjestelmiä.

Kokemukset ovat olleet erinomaisia. Kangasmäki kertoo, että aiemmin hoitotyön haasteena oli tiedon kulku. Kun potilas tuotiin päivystykseen, tieto hänen tilanteestaan oli vain potilasta hoitavalla lääkärillä ja sairaanhoitajalla. Kun muut halusivat tietää asiasta, heidän piti kysellä kuka potilasta hoitaa ja missä vaiheessa hoito on.

”Joskus kaksikin lääkäriä alkoi hoitaa samaa potilasta toisistaan tietämättä.” Lisäksi edes lääkärin ja sairaanhoitajan ei ollut helppo tietää, onko heidän potilaansa esimerkiksi viety kokeisiin tai ovatko tulokset valmistuneet.

Aikaa säästyy, hoito paranee

Columna on muuttanut tilanteen täysin. Kun potilas saapuu päivystykseen, hänet kirjataan järjestelmään, ja sairaanhoitaja ja lääkäri merkitsevät hänet omaksi potilaakseen. ”Kaikki näkevät heti, kuka potilasta hoitaa, mikä on hoidon kiireellisyysarvio, millaisia toimenpiteitä on tilattu, ja missä vaiheessa ne ovat”, kertoo Kangasmäki.

Järjestelmän kautta voi tilata vaikkapa potilaskuljetuksen röntgeniin ja nähdä, milloin potilas on tuotu takaisin. Järjestelmästä näkee myös ovatko laboratoriokokeet valmistuneet. ”Kaikki tämä säästää aikaa”, Kangasmäki sanoo. Myös potilasturvallisuus on kasvanut. ”Enää ei ole riskiä siitä, että potilas unohtuisi tai jäisi välistä.”

Columna-ohjelmisto on auttanut keskussairaalaa myös kehittämään uudenlaisia fiksuja toimintatapoja. Esimerkiksi sairaankuljetuksissa on siirrytty malliin, jossa ambulanssissa olevat ensihoitajat kirjaavat hoidon kiireellisyysluokituksen eli triagen suoraan Columna-järjestelmään. Näin arvion tekevät henkilöt, jotka tuntevat sillä hetkellä potilaan tilan parhaiten – ja toisaalta työhön ei enää tarvita erillistä henkilöä.
Kangasmäki kertoo, että Vaasan keskussairaala on erittäin tyytyväinen Columnan ohjelmistoon.

”Päivystyksessä olemme jo nähneet ohjelmiston hyödyn. Meillä on tarkoitus laajentaa ohjelman käyttöä myös muille sairaalan osastoille.”

Teksti Samuli Kotilainen

» Äly ohjaa hoitoa Tanskan Aarhusissa

Lisätietoja
info@fi.fujitsu.com

Julkaistu Net-lehden numerossa 2/2015,  12.11.2015

Facebook  Twitter  Google  LinkedIn